Autoclav cu casetă STATIM® G4
Fișă de sfaturi. Protocol recomandat pentru punerea în funcțiune după perioade îndelungate de inactivitate

Dacă autoclavul dumneavoastră Statim nu a fost utilizat pentru o perioadă de timp prelungită (de exemplu, mai mult de 2 săptămâni), SciCan recomandă să asigurați o serie de verificări și setări înainte ca unitatea să fie reutilizată în clinica stomatologică, astfel încât operarea autoclavului să nu compromită eficacitatea instrumentelor dumneavoastră atunci când este folosit. 

Următoarele proceduri sunt bazate pe ipoteza că atunci când nu ați folosit autoclavul o perioadă lungă de timp, unitatea și accesoriile au fost demontate și păstrate separat de zona clinică. Dacă nu este cazul, anumite părți ale acestei proceduri pot fi ignorate.

1. Unitatea principală
 
1.1. Asigurați-vă că următoarele părți componente ale sistemului sunt disponibile:
  • Unitatea principală Statim
  • Caseta (casetele)
  • Raftul pentru instrumente din interiorul casetei
  • Plăcuțele de uscare pentru casete (pentru modelele Statim 5000)
  • Cablul de alimentare
  • Vasul de expansiune complet, cu capac, racord conector și condensator
  • Furtun de evacuare.
 
1.2. Dacă este posibil, mutați autoclavul în zona clinică unde va fi folosit. 
 
1.3. Verificați bula indicatorului de nivel și ajustați dacă este nevoie.
Bula indicatorului de nivel de pe panoul frontal trebuie să fie cuprinsă în partea față-dreapta a cadranului. bula-indicator
Acest lucru va asigura că echipamentul se drenează corect. 
În cazul echipamentelor Statim S, ajustarea picioarelor vă va permite să mutați bula dacă este necesar. 

În cazul echipamentelor Statim 4G, urmăriți pașii de pe ecran. Pe ecran va apărea culoarea verde, dacă echipamentul este așezat corect și roșu, dacă nu este în poziția corectă. 
indicator-g4-statim

1.4. Înainte de a trimite autoclavele Statim pentru reparații, SciCan recomandă curățarea suprafețelor exterioare cu șervețelele dezinfectante Optim. Acestea au fost testate pe suprafețele exterioare ale unității și sunt compatibile cu acestea. 

Notă! SciCan nu recomandă folosirea unor altor tipuri de soluții chimice pe unitate, întrucât nu au fost testate. În absența șervețelelor Optim, folosiți o cârpă moale, care să nu lase scame, înmuiată în apă și săpun pentru a curăța suprafețele. Uscați suprafețele bine după curățare.

1.5. Dacă este cazul, reasamblați componentele sistemului astfel:
I. Inserați furtunul de evacuare în racordul din spatele unității. Asigurați-vă că racordul este complet inserat și apăsați ușor pentru a confirma prinderea sigură. 
II. Inserați celălalt capăt al furtunului de evacuare în racordul conector al vasului de expansiune. Strângeți bine racordul pentru a vă asigura că furtunul de evacuare este bine strâns în racord. Sfat – la acest pas este bine să verificați că toate părțile racordului sunt bine strânse pentru a asigura că bobina de condensare nu este desfăcută și că face contact bun cu capacul. 
III. Umpleți vasul de condensare cu apă până la nivelul minim marcat pe vas. Un dezinfectant pregătit în conformitate cu instrucțiunile producătorului poate fi adăugat în vasul de condensare pentru a preveni formarea de bacterii în apa reziduală. 
IV. Atașați (înșurubați) capacul de vasul de condensare și amplasați ansamblul format în apropiere de unitate, însă mai jos de aceasta. Verificați ca furtunul să nu fie îndoit sau înnodat, pentru că acest lucru va duce la restricționarea fluxului de abur și condens în unitate.

2. Reumplerea rezervorului

2a. Dacă rezervorul unității a fost evacuat și uscat înainte ca aparatul să nu mai fie folosit, procedați astfel:
- Îndepărtați capacul rezervorului (și filtrul, dacă este cazul) și umpleți rezervorul cu 4 litri de apă proaspăt distilată prin metoda aburului;
- Verificați ca filtrul să fie curat. Dacă nu este curat, acesta poate fi curățat sub jetul de apă de la robinet. Reamplasați-l în rezervor;
- Înlocuiți capacul rezervorului. 

2b. Dacă rezervorul unității nu a fost evacuat și uscat înainte ca aparatul să nu mai fie folosit, procedați astfel:
- Mutați aparatul la marginea blatului de lucru. Piciorul din față ar trebui să fie la aproximativ 12 mm față de margine; 
- Ridicați colțul din față-stânga al unității și trageți furtunul de drenare din clema amplasată pe partea inferioară a unității; 
- Trageți de furtunul de evacuare în afară, astfel încât capătul liber să poată fi poziționat deasupra unui recipient pentru apă;
- Îndepărtați dopul de la capătul tubului de scurgere și lăsați apa să se scurgă din tub în recipient;
- Pe baza faptului că unitatea a fost lăsată cu apă în rezervor pentru o perioadă lungă de timp, se recomandă în această etapă ca rezervorul să fie spălat cu apă proaspăt distilată prin metoda aburului și lăsată să se scurgă prin tubul de scurgere până când debitul se oprește.
- Puneți dopul în tubul de scurgere, ridicați colțul din față-stânga al unității și introduceți tubul în clema din partea inferioară a unității;
- Împingeți lungimea în exces a tubului înapoi în spațiul disponibil;
- Rezervorul poate fi acum umplut cu până la 4 litri de apă proaspăt distilată cu abur ca mai sus.

3. Pregătirea casetei
3.1. Deschideți caseta și verificați să nu fie prezente reziduuri. Dacă aceasta nu a fost curățată înainte de a nu fi utilizată o perioadă lungă de timp, SciCan recomandă curățarea înainte de utilizare.
3.2. Pentru curățare folosiți un detergent de vase, un săpun de mâini sau un detergent blând care nu conține clor. 
3.3. Spălați interiorul și exteriorul suprafețelor din oțel inoxidabil ale casetei cu detergentul folosind o lavetă de curățare proiectată pentru a fi utilizat pe suprafețe anti-aderente, pentru a îndepărta reziduurile. Evitați contactul cu garnitura casetei.
3.4. După curățare, clătiți foarte bine cu apă pentru a îndepărta toate urmele de detergent.
3.5. Tratați toată suprafața casetei cu agent de uscare Stat-dri. Acesta va determina apa/condensul să se formeze într-un strat uniform pe suprafața interioară, fără picături. (De asemenea, apa în contact cu suprafețele casetei fierbinți se evaporă mult mai eficient.)

4. Primul ciclu după o perioadă de neutilizare pe termen lung
4.1. Asigurați-vă că furtunul de alimentare este atașat și conectat și unitatea este pornită.
4.2. Se recomandă ca atunci când este executat primul ciclu și, dacă este cazul, pentru unitățile de ciclu conforme cu EN13060, dispozitivul de testare Statim Helix PCD să fie plasat în casetă pentru a verifica dacă ciclul funcționează corect înainte de a rula unitatea cu o sarcină de instrumente.
4.3. Puneți caseta (cu PCD – process chalenge device/dispozitivul de testare Helix) în unitate.
4.4. Rulați un ciclu „instrumente cu tubulatură împachetate” și când faza de sterilizare este completă, alocați cel puțin 30 de minute de uscare a aerului.
4.5. Scoateți caseta, deschideți și verificați integritatea dispozitivului PCD.
4.6. Dacă există vreun reziduu evident în casetă, curățați caseta ca mai sus și rulați un al doilea ciclu (fără PCD).
4.7. Dacă dispozitivul indică trecerea cu succes a ciclului, unitatea este acum gata să execute un ciclu corespunzător CU sarcină.

În situația puțin probabilă în care unitatea dă eroare din orice motiv pe care nu îl puteți rezolva prin repornire și rularea unui alt ciclu, sau dispozitivul de testare afișează o eroare, vă rugăm să notați eroarea afișată și să ne contactați.