În instrucțiunile pentru controlul infecțiilor în cabinetele stomatologice, autorii (1) subliniază importanța curățării și sterilizării pieselor de mână după fiecare pacient.
Redăm mai jos fragmentul din instrucțiunile publicate în Continuing Dental Education (2), tradus și adaptat în limba română.


Piesele de mână stomatologice și alte dispozitive atașate circuitelor de aer și apă

Piesele de mână și alte dispozitive care sunt utilizate în gura pacientului și sunt atașate la circuitele de aer și apă sunt instrumente semi-critice și trebuie procesate corespunzător. 
  • Curățați și sterilizați la temperatură înaltă piesele de mână și alte dispozitive medicale care pot fi decuplate de la circuitele de apă și aer ale unitului stomatologic între pacienți.
  • Respectați instrucțiunile producătorului cu privire la curățare, lubrifiere și sterilizare a pieselor de mână și a altor instrumente intra-orale care pot fi decuplate de la circuitele de apă și aer ale unitului stomatologic.
  • Nu dezinfectați doar suprafața pieselor de mână, nu utilizați dezinfectanți chimici sau gaz oxid de etilenă pe piesele de mână și alte instrumente intra-orale care pot fi decuplate de la circuitele de apă și aer ale unitului stomatologic.
  • Ar trebuie subliniat faptul că sumarul CDC din 2016 menționează că toate piesele de mână și accesoriile atașate, inclusiv piese de mână cu reducție și piesele de mână pentru profilaxie reutilizabile trebuie să fie întotdeauna sterilizate între pacienți, și nu doar dezinfectate la suprafață. Cu toate că aceste dispozitive sunt considerate semi-critice, studiile au demonstrat că suprafața lor internă poate deveni contaminată cu materialele pacientului în timpul utilizării. Dacă piesele de mână nu sunt sterilizate la temperatură mare, următorul pacient poate fi expus la materiale potențial infecțioase. 


(1) Autori: Sharon K. Dickinson, CDA, CDPMA, RDA, CRFDA, CPFRDA și Richard D. Bebermeyer, DDS, MBA
(2) Articolul original, complet, în limba engleză, este accesibil la adresa online: https://cdeworld.com/courses/21614-guidelines-for-infection-control-in-dental-health-care-settings?&c=294. Website-ul a fost accesat pe data de 19 mai 2020.